همکاری با برنامه نویس

چند پیشنهاد ویژه برای همکاری با برنامه نویس هایتان دارم:

– برنامه نویس شما ، کارمند شما نیست! برنامه نویس شما عضوی از پروژه شماست و اگر برنامه نویس عضوی از پروژه شما نباشد شما بدون شک شکست خواهید خورد

– سعی کنید مدیر پروژه داشته باشید که با دیگر برنامه نویسهایتان در تعامل باشد و حرفهای شما را برای آنها ترجمه کند!

– کارها را خرد کنید و در فازبندی های کوچک انجام دهید تا استرس کمتری به برنامه نویستان بدهید

– فورس زمانی کوتاه برای انجام کارها در نظر نگیرید که باعث کندی بیشتر کار میشود

– از تغییرات در زمان انجام کار جدا خودداری کنید

– از خرده فرمایشات جلوگیری کنید اجازه بدید برنامه نویس آزادانه و خلاقانه کار کند و در نهایت نظرتان را اعلام کنید. سعی کنید نظرش را بپذیرید مگر اینکه احساس کنید از تنبلی کاری را خوب اجرا نکرده است که در باید بدلیل مورد اولی باشد که عرض کردم

– برنامه نویستان را در تصمیماتتان شریک کنید و از نظراتش استفاده کنید

– برنامه نویس شما باید بیشتر پول را بگیرد ، تا جایی که میتوانید تلاش کنید بیشترین مبلغ را به وی بدهید و از درآمدتان شریکش کنید. موفقیت شما باید موفقیت وی هم باشد

– با برنامه نویس پولکی خداحافظی کنید! همونقدر که شما موظف هستید برنامه نویستان را تامین کنید ، برنامه نویستان هم باید به شما متعهد باشد پس اگر پول باعث اختلاف شما میشود حتما با وی قطع همکاری کنید.

۱۲۸۴ مجموع بازدیدها ۱ بازدید امروز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.