لندینگ چیست؟

بدون دیدگاه

لندینگ چیست؟ هر زمان که شما از طریق دوستان یا تبلیغات قصد دارید به کاربر خدماتی را ارائه کنید میبایست کاربر را به یک صفحه در اینترنت راهنمایی کنید. این صفحه لندینگ نام دارد. نکته مهم اینست که لندینگ الزاما یک وب سایت نیست گرچه وب سایت با دارا بودن ...

ادامه مطلب
دسته‌ها
ما عاشق دوستان جدید هستیم