نامه بنیانگذاران دیجیکالا به ۱۷۵ نیروی تعدیل شده اش

نامه بنیانگذاران دیجیکالا به ۱۷۵ نیروی تعدیل شده اش
نامه ایی که توسط بنیانگذاران دیجیکالا منتشر شد، بنظرم یک مصداق کامل از...